Skriv ut

Posted in:

Databeskyttelse er kanskje den mest oversette faktoren innen digitalisering

Manglende datastyring kan få fatale konsekvenser.

Mange virksomheter fokuserer mye på utviklingen av produkter og digitale kontaktflater med kundene, men de undervurderer den reelle risikoen for krasj med store datatap til følge. Dette skjer ikke minst etter angrep av ransomware, når dataene ligger spredt på flere plattformer uten å være sikret optimalt, advarer Veeam Software.

Hvis virksomheter skal nå målene sine om digital transformering og it-modernisering, er databeskyttelse er viktigere enn det noen gang har vært.

«Teknologien er i konstant utvikling, forandrer seg og transformerer måten vi driver forretning på, spesielt i disse tider hvor vi alle arbeider på nye måter. På grunn av den digitale transformeringen, er det viktig å alltid ha et blikk på det konstant varierende it-landskapet, for å følge med på hvor virksomheter står i forhold til løsningene, utfordringene og målene sine», sier Danny Allan, CTO og SVP for produktstrategi hos Veeam Software. De tilbyr løsninger til backup, gjenoppretting og intelligent datastyring til virtuell, fysisk og multi-sky-infrastruktur.

Vi stirrer oss blinde på digitaliseringen

Men for mange virksomheter kan det være en stor utfordring å sikre og styre dataene sine, og dermed kunne beskytte eller gjenopprette hvis uhellet er ute.

Victor Engelbrecht Dohlmann, regionsjef i Norden for Veeam Software.

Ifølge en helt ny undersøkelse, som Veeam har gjennomført og nettopp publisert i «Veeam Data Protection Report 2020», befinner en tredjedel av dataene våre seg globalt sett på tradisjonelle fysiske plattformer, en tredjedel ligger virtuelt og en tredjedel er skybasert.

«Det betyr at it-infrastruktur har blitt vesentlig mer kompleks å jobbe med, fordi alt nå skal balanseres», sier Victor Engelbrecht Dohlmann, regionsjef i Norden for Veeam Software.

Derfor må vi ikke glemme eller undervurdere infrastrukturens betydning for digitaliseringen, påpeker Victor Engelbrecht Dohlmann, for selv det vakreste hus må ha en solid grunnmur å stå på.

«Vi stirrer oss blinde på hvor vi skal i digitaliseringens navn, og begynner å bevege oss i den retningen, men vi glemmer å ta med oss kofferten. Vi kaster bedriften vår inn i fremtiden, men glemmer å sikre at vi har et fundament å stå på. Vi har kraftig fokus på utvikling av produkter og digitale kontaktflater med kundene, men oppdaterer ikke basen og driften som skal støtte oss på veien fremover.»

Ansvaret er det samme

Ifølge Victor Engelbrecht Dohlmann har altfor mange virksomheter dataene sine i virtuelle og skybaserte løsninger uten å ha orden på ansvar og sikkerhet for dataene, uten å ha et klart bilde av hva man gjør hvis uhellet er ute, eller uten å ha interne fremgangsmåter for å gjenopprette ev. tapt data.

«Virksomheten har nøyaktig det samme ansvaret for dataene som før, selv om de velger å plassere dem hos andre. Vi møter dessverre ofte misforståelser rundt dette og bedrifter som ikke har lest alle detaljene i kontrakten med tjenesteleverandørene. En mengde store danske virksomheter har ikke hatt en intern dialog om hvem som har ansvaret for data i skyen og hva som må gjøres i ved datakrasj. De legger ut dataen sin i skyen og antar at de kjøper alt som en tjeneste.»

Du har også ansvar for data i Microsoft Office365 – Les mer her

Virkelighetsgap mellom ledere og it

«Veeam Data Protection Report 2020» viser også at det i stor grad er et «virkelighetsgap» mellom, på den ene siden, ledelsens ønsker om omfang og hastighet for gjenopprettelse av data og, på den andre siden, hva som er realistisk sett fra it-avdelingens ståsted.

«Først spør vi ledelsen hvor raskt virksomhetens applikasjoner skal kunne gjenopprettes, og deretter spør vi it hvor raskt de reelt sett kan gjenopprette systemene. Hos 73 % av virksomhetene klarer ikke ledelsen og it-avdelingen å møtes på det punktet. Det samme skjer når vi spør ledelsen om hvor mye data virksomheten kan tillate seg å tape. Deretter spør vi it om hvor ofte det tas backup og hvor mye data som vil gå tapt. Her er det uoverensstemmelse i 69 % av virksomhetene», sier Victor Engelbrecht Dohlmann.

Forventningene er ikke avstemt

Dette er globale tall, understreker Victor Engelbrecht Dohlmann. I Norden er tallene litt lavere, men det overordnede bildet er det samme:

«Ledelse og it-folk har ikke avstemt forventningene sine når det gjelder oppgaven og ansvaret for data. Virksomhetene er nødt til å finne ut av hvem som har ansvaret og hva som må gjøres. Er det ledelsens ansvar å søke ned i organisasjonen og gjøre mer for selv å forstå it-verdenen, eller er det it-avdelingens ansvar å strekke seg opp og utdanne ledelsen? Det skjer så drastiske endringer innen it at det nester er umulig for folk uten it-bakgrunn til å forstå hva det betyr når man flytter en applikasjon fra sin egen plattform til en skytjeneste.»

Tap på flere fronter

Ledelsen må påta seg ansvaret for å sette rammene for hvor raskt data skal gjenopprettes og hvor mye data som kan gå tapt. Så er det it-avdelingens oppgave å skaffe oversikt over hva gjenopprettelsen vil koste, alt etter varighet og datamengde.

«Skal det gjenopprettes på 15 minutter, eller to timer? Det avhenger av typen virksomhet, men formuleringen fra ledelsen må være klokkeklar. Én times nedetid er enormt dyrt for en stor nettbutikk med jevnt salg døgnet rundt. Den taper ikke bare omsetning. Det er også omkostninger ved å gjenopprette data. I tillegg kommer prisen for forringet merkeverdi samt at employer brandingen (arbeidsgiver-merkevarebygging) svekkes. Hvis ikke virksomheten kan levere en it-plattform som gjør medarbeiderne trygge og stolte, søker de seg til andre steder. Virksomhetene kjemper om de beste hodene, og verdien av sikker infrastruktur er en oversett faktor i den konkurransen», sier Victor Engelbrecht Dohlmann.

Hvis du vil vite mer, kan du få tilgang til webinaret om datastyring i skyen her

Skyen er viktig for databeskyttelse

Ifølge «Veeam Data Protection Report 2020» er virksomhetene klar over at de må fortsette å gjøre fremskritt med it-moderniseringen og DT-initiativer, for å imøtekomme utfordringene i bransjen.

Ifølge rapporten er de tre mest definerte aspektene av en moderne databeskyttelsesstrategi avhengig av bruken av forskjellige skybaserte funksjoner:

Det er organisasjoners evne til å utføre en disaster recovery (katastrofegjenoppretting) via en skytjeneste (54 %), organisasjoners mulighet for å flytte arbeidsmengder fra lokalt til sky (50 %) og organisasjoners evne til å flytte arbeidsbelastning fra en sky til en annen (48 %).

Halvparten av virksomhetene anerkjenner at skyen spiller en viktig rolle i dagens databeskyttelsesstrategi, ikke minst i forhold til ransomware, og det vil sannsynligvis bli enda viktigere i fremtiden.

For å oppnå fullt modernisert databeskyttelse må virksomheter ha en omfattende løsning, som understøtter sky-, virtuell- og fysisk datastyring til hver applikasjon og alle data på tvers av alle skyene.

Prosess mot større fleksibilitet

Veeam Software samarbeider i Danmark med et bredt spekter av lokale danske tjenesteleverandører, forhandlere og implementeringspartnere og globalt med store tjenesteleverandører, slik som Microsoft og Amazon.

«Vår tilgang er at det skal være så enkelt som mulig å ha oversikt, administrere, sikre og gjenopprette data. Stresstest, validering og dokumentasjon er i dag automatiserte standardprodukter. Man skal kunne vite nøyaktig hvor lang tid en gjenopprettelse vil ta. Vi lager et filformat som strategisk kan flyttes mellom plattformer og gjenopprettes til akkurat den plattformen kunden ønsker. Det er feil å bare se på backup som gjenopprettingen. Det bør betraktes som en del av virksomhetens løpende prosess mot å bli mer fleksibel, skalerbar og uavhengig av bestemte maskinvareleverandører», sier Victor Engelbrecht Dohlmann.

Les mer i Veeam 2020 Data Protection Report, hvor flere enn 1500 globale virksomheter har blitt spurt om deres tilgang til databeskyttelse og -styring i dag, og om hvordan de er forberedt på de it-utfordringene de står overfor – blant annet nye krav til tjenester og krasj – samt deres ambisiøse mål for it-modernisering og digital transformering.

Veeam er ledende innen backup-løsninger som tilbyr databehandling i skyen. Veeam Availability Platform er den mest komplette backup-løsningen for å hjelpe virksomheter med å lykkes når det gjelder databehandling i skyen. Veeam har mer enn 375 000 kunder over hele verden, hvorav 82 % er blant Fortune 500 og 67 % er i Forbes Global 2000. Veeam har en score på kundetilfredshet på 3,5 ganger bransjens gjennomsnitt. Dette er det høyeste i bransjen. Veeams globale økosystem omfatter mer enn 70 000 partnere: Blant annet Cisco, HPE, NetApp og Lenovo som eksklusive forhandlere, og hvor 22 500 er sky- og tjenesteleverandører.

Det er feil å bare se på backup som gjenopprettingen. Det bør betraktes som en del av virksomhetens løpende prosess mot å bli mer fleksibel, skalerbar og uavhengig av bestemte maskinvareleverandører

Ledelse og it-folk har ikke avstemt forventningene sine når det gjelder oppgaven og ansvaret for data. «Virksomheter er nødt til å finne ut hvem som har ansvaret og hva som må gjøres», sier Victor Engelbrecht Dohlmann, regionsjef i Norden for Veeam Software.