Skriv ut

Posted in:

Selvbetjening innen BI åpner nye dører

Trenden innen BI går mot mer selvbetjening og egen utforsking av data og informasjon, der brukerne selv kan påvise oppdagelser som leder til beslutninger.

Utviklingen innen BI har muliggjort enklere prosesser og verktøy som i dag legger til rette for analyse og åpner nye dører. Brukerne kan utforske organisasjonens data på egen hånd og selv oppdage trender samt skaffe seg innsikt i en form for selvbetjeningsprinsipp, ”self service-BI”, der de selv kan påvise nye oppdagelser i virksomhetens data. Mens tradisjonelle verktøy ofte bygger på prosesser der brukerne serveres ferdig informasjon eller selv oppretter diagrammer ved hjelp av tekstbaserte kommandoer, gir trenden med selvbetjening medarbeiderne i en organisasjon mulighet til selv å søke etter svarene på spørsmålene sine.

– Mennesker tar inn 70 prosent av sin informasjon om verden gjennom synet. Moderne BI bygger på prinsipper for visuell analyse, slik at du enkelt kan oppdage avvik, ekstremverdier og trender uten å trenge å gå gjennom en rekke regneark, sier Bob Middleton, produktmarkedssjef ved Tableau Software.

Kjernen til å klare å realisere det fulle potensialet med moderne BI, er å ha et partnerskap mellom IT og virksomheten.

– Mens IT står for arkitekturen, sikkerheten og muliggjør tilgangen, kan forretningssiden ta egne beslutninger og få tilgang til informasjonen og analysene de trenger, når de trenger det. Brukerne kan umiddelbart se trender, mønster og forandringer, vri og vende på dataene og iverksette tiltak umiddelbart.

BI-løsninger bygger i stor grad på interne data. I dag er det mulig å ta vare på alle data som selskapet lagrer, uansett størrelse og type – fra ustrukturerte data eller rådata til regneark og tekstfiler. Også data fra for eksempel CRM- eller ERP-systemer, skyen, økonomisystemer, datalagre og mye mer kan innlemmes og analyseres.

– Ny programvare som innlemmes, bør smelte inn i den eksisterende infrastrukturen samt være kompatibel med nye databaseformater for big data. BI-programvaren bør også fungere sammen med både sentraliserte og desentraliserte arkitekturer, sier Bob Middleton og fortsetter:

– BI-verktøyet skal benyttes av medarbeiderne i den enkelte avdeling, for eksempel markedsføringsavdelingen. Det er de som har størst forutsetninger for å få utnyttet verdien og fordelene ved dataene sine.

Det skal være mulig å bruke alle typer enheter – smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner – når man ser på, oppretter og redigerer informasjonen. Det skal også være enkelt å publisere og dele informasjonen med andre i organisasjonen. Selgere som ofte er ute på feltet, skal kunne skaffe seg innsikt og få tilgang til data som er relevante for deres respektive områder. Tilgang og nivå av tilgang til sensitiv informasjon bør også kunne begrenses.

– Verktøyet skal kunne tilpasses for ulike brukere. Ulike brukere skal kunne se ulike visninger av dataene, avhengig av oppgave og arbeidsområde. Gjennom tilgangsrettigheter kan man sørge for at databeskyttelsen ikke risikeres, samtidig som alle brukere har tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne utføre arbeidet sitt raskt og effektivt, sier Bob Middleton.

Last ned whitepaper: 7 ting å vurdere ved valg av BI-plattform