Skriv ut

Posted in:

Slik styrkes den visuelle kommunikasjonen med LED-teknologi

Når forskjellen mellom å være synlig eller forsvinne i mengden er avgjørende for forretningene, blir sterk visuell kommunikasjon stadig viktigere. Moderne LED-teknologi gir mulighet til å bygge en sterkere visuell identitet enn noensinne.

Mennesker elsker bilder – eller rettere sagt: Hjernene våre elsker bilder. Forskning har mange ganger vist at hjernen bearbeider bilder raskere enn tekst. Vi husker et bilde mye bedre og lengre enn ord. Bilder påvirker hjernen på et ubevisst, emosjonelt plan før de mer kritiske, analytiske prosessene trer inn. Kort sagt: Visuell kommunikasjon har alle forutsetninger for å skape sterke og varige inntrykk hos oss mennesker. Dette er selvsagt ingen nyhet, og vi bombarderes daglig av visuelle meldinger. For å trenge gjennom larmen kreves kreativitet – og tekniske løsninger som ikke begrenser mulighetene.

Martin Clarin, Nordisk produktsjef for LED ved Samsung.

– Visuell kommunikasjon blir stadig viktigere for bedrifter, og det sprer seg til flere områder enn de klassiske, sier Martin Clarin, Nordisk produktsjef for LED ved Samsung. Bedrifter må raskt kunne formidle en følelse og et varig bilde av hva virksomheten står for. Her gir LED-skjermer store muligheter.

LED-skjermer er lyssterke og gir stor fargerikdom, kontrast og skarphet. I tillegg kan de bygges sammen til enorme skjermvegger helt uten synlige skjøter. Til forskjell fra prosjektører krever de ingen mørklegging, men fungerer i fullt dagslys og kan dermed også brukes i utemiljøer.

Kommunikasjon som når frem uansett budskap eller form – Samsung LED gjør det mulig

– LED-teknologien har bare fordeler uansett hvilken løsning man velger, sier Martin Clarin. I konferanserom blir den visuelle opplevelsen mye sterkere, og fordi skjermen er helt stille og belysningen ikke trenger å dempes, reduseres faren for at deltakerne blir trette. I butikkmiljøer blir den visuelle kommunikasjonen tydeligere med LED-skjermer. I utstillingslokaler, resepsjoner og lounger gir de mulighet til å skape visuelle løsninger som gir de besøkende en wow-følelse.

Da Nationalmuseum i Stockholm nylig ble bygd om, var det nettopp LED-skjermer som ble installert for bruk som kommunikasjonsmiddel. Det skjedde i forbindelse med at man installerte UV-sikkert vindusglass, noe som gjør det mulig med mye høyere lysinnslipp uten å skade kunsten. Det er en klar forbedring for de ansatte og besøkende, men et helt umulig miljø for en prosjektør.

En LED-skjerm kan endre utseendet til et rom som helhet, for eksempel Telenor.

Selv om vellykket visuell kommunikasjon selvsagt krever mer enn moderne teknologi, skal man ikke undervurdere effekten. Gammel teknologi gir neppe noe positivt inntrykk av bedriften, og opplevelsen kan være direkte avgjørende for hvordan varemerket oppleves – og dermed avgjørende for forretningene.

– Et godt eksempel er Volvo Studio i Kungsträdgården, forteller Martin Clarin. Studioet ligger slik til at det har lite dagslys, så man valgte å installere en stor LED-skjerm som er integrert med en avansert belysningsløsning. Det får nysgjerrige besøkende til å komme helt inn i lokalet, samtidig som man formidler bildet av Volvo Cars som en bedrift i teknologiens absolutte forkant.

Samsung Digital Signage
Samsung Digital Signage er innovative skjermer som sømløst kombinerer maskin- og programvare. Det skaper dynamiske informasjonsopplevelser som engasjerer publikum, og som tar bedrifter til et nytt nivå innen digital kommunikasjon.

Størrelsen har betydning – med LED kan dere skape kommunikasjon som utgjør en forskjell