Skriv ut

Posted in:

Slik frigjør du ressurser til innovasjon – med åpen kildekode

Åpen kildekode seiler i medvind. Stadig flere bedrifter oppdager fordelene ved slike løsninger: kraftig reduserte kostnader og økt fleksibilitet – som styrker den livsviktige evnen til innovasjon.

Når det gjelder løsninger for it-infrastruktur, får stadig flere øynene opp for åpen kildekode. Analysehuset Gartner har lenge pekt på fordelene med denne type system, blant annet fordi det gir høyere grad av fleksibilitet og lavere kostnader. Mange leverandører av proprietære løsninger, altså lisensbaserte systemer, har de senere årene valgt å inkludere åpen kildekode-deler i sine tilbud, etter krav fra kundene. Leverandørenes forretningsmodeller gjør det imidlertid ikke alltid mulig å la kundene dra full nytte av løsningene basert på åpen kildekode.

Peter Hollén, salgsansvarlig for virtualisering og private skyløsninger i Red Hat.

Store besparelser
Peter Hollén er salgsansvarlig for virtualisering og private skyløsninger i Red Hat. Han hevder at bedrifter kan spare opptil 50 prosent av kostnadene til IT-infrastruktur med løsninger basert på åpen kildekode.
– De store kostnadsbesparelsene er den viktigste årsaken til at vi nå ser at stadig flere selskaper, både store og små, tar steget fra for eksempel VMware til vår plattform. I USA har flere hundre selskaper allerede gjort det, og nå tar det av også her i Norden, sier han.

Her kan du selv regne ut hvor mye din bedrift kan spare på IT-optimering

Rom for innovasjon
Alle forstår at reduserte kostnader generelt er en sterk drivkraft for en bedrift. Men faktum er at det handler om mer enn det. For å kunne beholde og styrke konkurransekraften må man bruke mer ressurser på innovasjon og utvikling. Og bedriftens IT-plattform må også være fleksibel for å fremme innovasjon, påpeker Peter Hollén.
– Mange av våre kunder ser ulempene med å sitte fast i lange avtaler der man teknisk sett er innelåst. Det er man ikke med en åpen kildekode-plattform.

Det skal ikke legges skjul på at det å flytte hele infrastrukturen ikke er helt ukomplisert. Samtidig er det heller ikke spesielt dramatisk, hvis man skal tro Peter Hollén. Han forteller at Red Hat har utviklet metoder, prosesser og verktøy som muliggjør en rimelig overflytting, både med tanke på kostnader og teknologi.
– Våre løsninger krever for eksempel ikke en spesiell maskinvare, slik mange av de proprietære løsningene gjør.

Finnes det en motstand hos bedriftene mot å kaste ut de gamle IT-løsningene?
– Ikke når det gjelder det rent forretningsmessige, siden de ser hva et skifte vil bety. Derimot kan det finnes en viss motstand innad i IT-organisasjonen, fordi man er vant til et bestemt system. Men denne skepsisen forsvinner ganske raskt når de innser hvor enhetlig og fleksibel vår løsning er, sier Peter Hollén.

Beregn hvor mye du kan spare med IT-optimering