Skriv ut

Posted in:

Open Source-samfunnet er verdens sterkeste innovasjonsmotor

At teknologi har fått bredt gjennomslag trenger ikke nødvendigvis å bety at den brukes på en optimal og problemfri måte. Et slående eksempel på dette kan man se innen virtualisering.

Det er lenge siden virtualisering var et motebegrep. I dag er det en selvsagt del av hverdagen for selskaper og offentlige instanser som trenger kraftige og samtidig kostnadseffektive IT-løsninger. Men spørsmålet er om man skal være fornøyd, eller om man skal prøve å oppnå enda større kraft og kostnadseffektivitet.

Den største og vanligste utfordringen de virtualiseringsansvarlige står overfor i dag, er å overvåke og administrere det virtuelle miljøet på en god måte. Provisjonering krever ofte håndspålegging som får ledetidene til å løpe løpsk. Man har begrenset oversikt, særlig i hybride IT-miljøer der deler av ressursene ligger i skyen.

Det skyldes i stor grad at interne løsninger for å skape denne funksjonaliteten er tilpasset et spesifikt økosystem, og ikke på langt nær til de valgmulighetene som offentlige skyløsninger gir.

Samtidig som man har løst problemet med å oppnå høyere tetthet i datasenteret og raskere tilgang til miljøene, oppstår et annet problem, nemlig å kontrollere og administrere disse miljøene og utnytte muligheten til å plassere deler av dem i offentlige og private skyer. Dette er et klassisk tilfelle av fastlåsing, og hindrer utvikling og konkurransekraft for virksomheter som samtidig må forholde seg til en akselererende teknologiutvikling der investeringsbeslutninger må tas og gjennomføres raskt.

Her møtes 16 millioner hjerner
Hvordan håndterer man framtidens krav uten å kvitte seg med eksisterende infrastruktur og begynne på nytt, med alle kostnader og all risiko det innebærer? Som i så mange andre tilfeller ligger løsningen i IT-verdenens sterkeste innovasjonsmotor, Open Source-samfunnet. Her møtes 16 millioner hjerner fra alle verdenshjørner for sammen å skape nye løsninger på gamle IT-problemer og deretter videreutvikle disse løsningene.

Så utfordringen er å ta kontroll over teknologien i stedet for å være slave under den. Man må finne en måte å gjenbruke og skape ny verdi på ut fra eksisterende infrastruktur og ressurser, samtidig som man forbereder miljøet for framtidens teknologi ved hjelp av åpne standarder og bred kompatibilitet.

Red Hat CloudForms er svaret på utfordringen. Den er designet som en virtuell applikasjon, slik at det bare tar timer å rulle den ut og integrere den mot alle ledende virtualiseringsplattformer, private og offentlige skyer på markedet. Den inneholder verktøy for styring og kontroll samt en komplett og alltid oppdatert oversikt over miljøet, gjeste- og vertssystemer samt verktøy for overholdelse av regler.

Les mere om Red Hat Cloudforms