Skriv ut

Posted in:

Lås deg ikke fast når du velger skyløsning

Du og din IT-bedrift står ovenfor tiårets største strategiske beslutning. Et valg som kommer til å være avgjørende for konkuranseevnen, tilpasningsevnen og økonomien til din bedrift de neste 10 år.

Spørsmålet er ikke OM dere skal benytte dere av en hybrid skyløsning, men hvilken.
– Det er umulig å forutse en bedrifts fremtidige behov, på samme måte som det er umulig å vite hvilke fremtidige teknikker og tjenester som blir nødvendige for å møte behovene. Så for meg er det ingen diskusjon, det beste er å velge en helt åpen hybrid skyløsning. En plattform som gjør at alle applikasjoner kan kjøre på alle forskjellige underliggende arkitekturer uten å bli låst fast, sier Ted Schönbeck, teknisk sjef på Red Hat i Norden.

Både offentlig og privat sky
Å velge en hybridsky har gått fra å være en enkel beslutning til å bli en strategi. Om dere ikke allerede gjør det, kommer bedriften til å kjøre applikasjoner i forskjellige miljøer med flere forskjellige skyleverandører, både offentlig og privat.
– For meg er dette selve kjernen i hybridskyen. Grunnen til at vi vil bli hybride er for å ha mulighet til å sømløst bruke ressurser og tjenester på tvers av flere arkitekturer og leveransemodeller. Det gir oss tilgang til innovasjon fra mange forskjellige plattformer, i stedet for bare én.

Men historien gjentar seg selv, mener Ted Schönbeck. Mange av hybridløsningene som nå lanseres på markedet fokuserer ikke på å skape åpenhet, i stedet låser de inn brukerne.
– De burde egentlig bli kalt lukkede hybridskyer, siden de er helt og holdent bygget på en individuell løsningstack for server, nettverk og lagring. Du kan flytte arbeid som du drifter selv til en skytjeneste, men bare hvis den også baseres på samme løsningstack som din egen. Det motsetter seg helt formålet med hybridskyer og begrenser dine fremtidige valg.

Fremtiden er hybrid
Det er derfor all grunn til å reflektere nøye over denne beslutningen og ikke hoppe inn i en løsning som blir vanskelig å komme ut av. Fremtiden er hybrid, men strekker seg også over mange forskjellige typer skytjenester og arkitekturer. Det riktige valget er det som gir deg størst mulig manøvreringsplass.
– Det er en stor beslutning som innebærer store konsekvenser for hele bedriften, så det er viktig å gjøre et klokt valg. Velg en åpen løsning. Det er alltid bedre å være åpen enn å være låst fast, avslutter Ted Schönbeck.

Les mer om Red Hat Cloudforms