Skriv ut

Posted in:

Er beholdere nøkkelteknologien for moderne it?

Containere har potensiale til å bli nøkkelen til mobilitet i skyen – både i de offentlige og i de private. Men containere trenger litt hjelp på veien i form av åpne plattformer.

Read more about the innovation platform OpenShift

Multisky, hybrid sky – kort sagt skyteknologi i alle tenkelige kombinasjoner. Det høres unektelig fint ut å kunne velge og vrake mellom ulike offentlige skyplattformer og private skyer. Tanken er å kunne fordele ulike typer tjenester der det passer best. Målet er å kunne velge det mest egnede alternativet i enhver situasjon, for eksempel for å spare kostnader, og i tillegg øke tilgjengeligheten og skalerbarheten.

Alt dette er mulig, men ikke enkelt å gjennomføre. Grunnen til det er imidlertid enkel: Den nyeste teknologien utvikles av bare noen få selskaper, som alle bygger sine egne løsninger som ikke alltid er kompatible med hverandre. Det innebærer at det blir en innlåsingseffekt.

Dette er gammelt nytt i IT-verdenen, men den gjelder også for skytjenester. Det er ikke enkelt å flytte applikasjoner, lagring og ulike typer ressurser mellom ulike skyer – verken offentlige eller private.

Containere er en løsning

Martin Östmark er sjefsarkitekt for utviklerløsninger hos Red Hat i Sverige.

En løsning for å øke mobiliteten og redusere innlåsingen er å bruke containere. Tanken er at applikasjoner, konfigurasjoner og annet man trenger, pakkes som én enhet i en container. Deretter kan den enkelt flyttes mellom underliggende infrastrukturer lokalt eller i skyen.

Et problem med containere er at det kan være vrient å administrere disse, særlig hvis det er mange av dem. Løsningen på problemet er å bruke en såkalt orkestreringsplattform. Kubernetes er den klart mest populære, men heller ikke Kubernetes løser alle problemer. Red Hat har vært største bidragsyter nest etter Google på Kubernetes siden starten, og har høstet verdifull kompetanse og erfaring med plattformen.

– Kubernetes er en nøkkelkomponent og en tilrettelegger, men den må kompletteres med ytterligere funksjonalitet for at man skal få et komplett systemmiljø, forklarer Martin Östmark.

De øvrige puslebrikkene som trengs, kan ifølge Östmark og hans kollega Johan Odell, som er senior løsningsarkitekt, deles inn i fire områder:

    • Automatisert håndtering.
    • Klyngetjenester.
    • Applikasjonstjenester.
    • Tjenester for utviklere.
Johan Odell, som er senior løsningsarkitekt hos Red Hat Sverige.

For at opplevelsen i et blandet miljø skal tilsvare den offentlige skyen, kreves det en høy grad av automatisering i hvordan plattformen administreres, for eksempel når det gjelder installasjoner og oppgraderinger. Deretter trengs det tjenester som kan håndtere containerklyngene, slik som logghåndtering, overvåking og registerhåndtering av containere.

Applikasjonstjenestene er simpelthen tjenester i plattformen for bygging av applikasjoner. Det handler også om utviklingsrammeverk som Java-plattformen, Node.js og Python-rammeverket, om databaser og om meldingstjenester.

Det fjerde området er tjenester som hjelper utviklere i utviklings- og leveringsprosessen. Eksempler på dette er tjenester for byggautomasjon (CI/CD) og utviklingsverktøy (IDE). Det er løsninger som øker produktiviteten for utviklerne.

Forenkle og øke mobiliteten

Ved å tilføre disse komponentene til arkitekturen, får man forenklet håndteringen av containere, og dermed også utvikling og drift generelt. Man får økt mobiliteten for applikasjoner og andre ressurser. Det reduserer innlåsingseffektene. Red Hats produkt for å oppfylle disse kravene heter OpenShift.

Men hvordan blir det med alle eldre såkalte legacy-applikasjoner?

– Det kan være mulig å flytte eldre applikasjoner inn i containerplattformer uten å gjøre for store endringer på dem. Man kan dra nytte av den underliggende plattformen og den store støtten for automatisering som ligger i den, noe som vil øke takten på utviklingen og distribusjonen av applikasjoner, sier Martin Östmark.

– En vanlig strategi er å begynne med å ta inn en eldre applikasjon som den er, for deretter å bryte den opp i mindre deler ved behov, noe som kan øke leveransetakten ytterligere, fortsetter han.

Hvilke endringer medfører bruk av en løsning som OpenShift og tilhørende produkter i et selskap?

Read more about the innovation platform OpenShift

– OpenShift er en nøkkelteknologi for å modernisere IT-løsningen, med automatisering, fleksible arbeidsmetoder og DevOps, sier Johan Odell, Senior Løsningsarkitekt hos Red Hat

Han forteller hvordan det kan se ut. Eksempelet er en stor svensk kunde med drift over hele verden. Ettersom IT-miljøene deres ser helt forskjellig ut i de ulike landene, med en blanding av egne datasentre og offentlige skyløsninger, trenger de en løsning som gjør det mulig å jobbe på lik måte uavhengig av leveranseplattform.

– Plattformen visker ut ulikhetene i de underliggende miljøene og sørger for at brukeropplevelsen og utvikleropplevelsen blir lik til tross for en blandet infrastruktur. Det gir fleksibiliteten til å kunne flytte applikasjoner mellom ulike infrastrukturer, offentlige skytjenester og egne datasentre – uten at det går ut over eksisterende rutiner og prosesser, sier Johan Odell.

Basert på åpen kildekode

Alle de viktige komponentene i en moderne arkitektur som beskrevet her er basert på åpen kildekode. Fordelene med det er velkjente, og åpen kildekode er for lengst en etablert og populær metode for utvikling og bruk av IT-løsninger. Er det noe mer å legge til om åpen kildekode?

– En stor del av dagens IT-innovasjon skjer med åpen kildekode. Det sørger for en oversiktlig måte å kjøpe teknologiløsninger på, med mulighet for innsyn og påvirkning. Og videreutviklingen forenkles ettersom det hele er basert på åpne prosesser, sier Martin Östmark. Og, husk, “Containers are Linux”, med over 25 års erfaring med enterprise Linux, stiller Red Hat i en særklasse når det gjelder erfaring og kompetanse også innen containers, Kubernetes og Cloud Native AppDev. I det norske markedet kjører allerede mange kunder innen finans og det offentlige kritiske applikasjoner på Red Hat OpenShift.

Read more about the innovation platform OpenShift