Skriv ut

Posted in:

Full kontroll over nettverket reduserer risiko

Dagens nettverksmiljøer er mer komplekse enn noensinne, og angrepene stadig mer avanserte. Derfor satser nå NTT Com Security på sikkerhetsløsninger som forenkler administrasjonen – slik at IT-avdelingen kan fokusere på sikkerheten.

Kompleksiteten i moderne IT-miljøer øker stadig: nettverksmiljøene vokser, og cyber-angrepene blir stadig mer utspekulerte. Alle selskaper er i dag klar over risikoen og hvor viktig det er å beskytte dataene sine, og bruker betydelige summer på brannvegger og ulike sikkerhetsprodukter. Problemet er at produktene ofte kommer fra forskjellige leverandører, og administrasjonen kan bli en stor belastning for IT-avdelingen.

– Ofte er også den løpende håndteringen satt ut til flere forskjellige entreprenører, og mange selskaper og organisasjoner har derfor ikke et fullstendig bilde av nettverket sitt, forklarer Björn Lantto, sikkerhetskonsulent ved NTT Com Security i Sverige.

Administrasjon krever resurser 
Dagens IT-avdelinger er nedbemannet og ofte overarbeidet, og tid er en mangelvare. Selv mindre organisasjoner kan være nødt til å håndtere enorme mengder data eller overholde regler eller lover som medfører omfattende administrasjon.

– De fleste sikkerhetsprodukter krever mye tid til vedlikehold og bearbeiding av de dataene som produktene gir opphav til, sier Björn Lantto. For at et selskap skal kunne holde et akseptabelt sikkerhetsnivå i nettet sitt, kreves regelmessige kontroller, oppdateringer og riktige rutiner, og mange selskaper undervurderer dessverre hvilke ressurser dette kan legge beslag på. Det finnes eksempel på angrep som har vært mulig å gjennomføre, til tross for at selskapene har hatt en fungerende beskyttelse installert – men der manglende rutiner har gjort at ingen reagerte på alarmen i tide.

NTT Com Securitys idé er i stedet å tilby en helhetsløsning som tar et samlet grep om hele nettverket. NTT Com Security i Norden etablerte i sommer et partnerskap med Skybox Security. Skybox spesialitet er analyseverktøy som identifiserer risiko for cyberangrep. Samarbeidet innebærer at NTT Com Security nå leverer Skybox Securitys sikkerhetsløsninger også til norske og nordiske kunder. Skybox løsninger er satt sammen av moduler som tilpasses ut fra kundens behov. I tillegg finnes en rekke automatiserte funksjoner som reduserer den administrative byrden: modulene kan analysere store mengder data, finne sårbarheter og foreslå tiltak ut fra hvilke trusler som vurderes som mest alvorlig.

Mer tid til sikkerhetsarbeid
– For å holde et kontinuerlig høyt sikkerhetsnivå må man alltid jobbe aktivt med produktene over tid. Uten unntak, slår Björn Lantto fast. Derfor er det viktig at sikkerhetsløsningen man velger, kan sile ut den viktige informasjonen og presentere den på en slik måte at man får det best mulige beslutningsgrunnlaget. Og tiden som tidligere ble lagt ned på administrasjon, kan nå brukes til oversikt og strategisk arbeid, slik at sikkerheten kan opprettholdes også i fremtiden.

Det positive er at bevisstheten øker: Skybox Security gjennomførte nylig en undersøkelse som viser at IT-sikkerhetens relevans øker på høyeste ledelsesnivå.

– Stadig flere forstår at informasjonen de håndterer, har en faktisk verdi. Dårlig beskyttet informasjon kan forårsake alvorlig skade for kunder, samarbeidspartnere og andre parter, avslutter Björn Lantto.

Les hele undersøkelsen

Vil du ha mer infomasjon om NTT Com Security, besøk www.nttcomsecurity.com/no