Skriv ut

Posted in:

Digital transformasjon i 2019

Mange organisasjoner har så vidt dyppet tåen i den nye måten å jobbe med IT på. I løpet av 2019 må de ta neste steg og forberede seg på å hoppe uti. Dette krever mot, men også en helt ny tilnærming til IT i bedriften.

Økt konkurranse, iblant fra uventet hold, tvinger bedrifter til å få fortgang i den digitale transformasjonen. Sammen med et arbeidsmarked der etterspørselen etter god IT-kompetanse er vesentlig høyere enn tilbudet, driver dette en utvikling der man blir tvunget til å oppnå mer med mindre.

– 2019 er året der mange bedrifter vil få en ”reality check”. Det går ikke lenger an å vente seks måneder eller et år med å transformere organisasjonen. Til det er risikoen for høy for at både markedsandeler og dyktige medarbeidere vil forsvinne, sier Lars Rossen, Fellow og medlem i Chief Technology Office hos Micro Focus.

IT skal ikke støtte, men drive forretningsvirksomheten
Dette krever et helt nytt syn på hvordan IT planlegges, bygges og forbrukes. Men også på hvordan IT ikke bare skal støtte forretningsvirksomheten, men drive den.

– Det er viktig å forstå at vi ikke kan se på IT som noe separat. Bedrifter må i stedet integrere informasjonsteknologi i alle deler av virksomheten. Dette er en sentral del av den digitale transformasjonen og noe vi vil se mer av i 2019.

LES MER: Slik jobber Micro Focus med digital transformasjon

Vi har allerede sett hva som er konsekvensen av at dette ikke skjer: såkalt skygge-IT. Hvis den interne IT-leveransen ikke tilfredsstiller forventningene, tar bedriften ganske enkelt frem kredittkortet og kjøper tjenester et annet sted. Dropbox er et av mange eksempler. Dette kan iblant fungere godt i en periode, men resultatet blir også at organisasjonen mister kontrollen over informasjonen.

– Det blir resultatet hvis organisasjonen ikke har forstått at også den interne IT-leveransen er konkurranseutsatt. Neste nivå av dette er at utviklere implementerer kode i for eksempel AWS fordi det interne driftsmiljøet ikke holder mål.

Slik kan leveransen tilfredsstille forventningene
Det er altså både ekstern og intern etterspørsel etter digital transformasjon. Så hvordan kan den interne IT-leveransen tilfredsstille forventningene?

– Bedrifter må implementere DevOps på en standardisert måte, siden det vil øke tempoet på den interne IT-leveransen vesentlig. Maskinlæring er også på full fart inn. Nå har teknikken modnet, og i mange verktøy er den innebygd fra starten av. Organisasjoner får stor nytte av dette i form av blant annet prediktiv analyse og chatroboter som hjelper brukere og medarbeidere.

For å fremtidssikre IT-leveransen mener Lars Rossen at det viktigste er å basere systemene på åpne standarder.

– Altfor mange bedrifter kjøper løsninger som låser dem fast i lang tid fremover. Mange organisasjoner har det nå travelt med å komme seg videre, og det er nødvendig. Men mitt råd er å se enda litt lenger frem og sørge for å kjøpe løsninger som gir deg valgmuligheter i fremtiden.

Les mer om hvordan Micro Focus jobber med digital transformasjon