Skriv ut

Posted in:

Slik jobber dere sikkert og effektivt i skyen

Microsofts Modern Workplace hjelper selskaper med å oppnå økt produktivitet og reduserte kostnader ved bruk av sikre skytjenester. Innofactor er eksperter på hvordan dette er mulig.

Den digitale transformasjonen påvirker alle selskaper i alle bransjer. For å bli et effektivt, datastyrt og innovativt selskap som gir kundene god service, uansett tid eller sted, kreves nye forretningsmodeller, prosesser og løsninger.

Laumbert Zouad, sjefsarkitekt for virksomhetsløsninger i Innofactor.

Innofactor, som har rundt 600 ansatte og virksomhet i Norge, Danmark, Sverige og Finland, har spesialisert seg på å hjelpe selskaper med å digitalisere virksomheten ved hjelp av sikre skytjenester. Innofactor har stor erfaring med å implementere Microsofts Modern Workplace, og få løsningen til å fungere optimalt hos kundene. Dette er noe Laumbert Zouad, sjefsarkitekt for virksomhetsløsninger i Innofactor, og kollegaene hans derfor kan hjelpe norske selskaper med.

– Et selskap som skal begynne å arbeide på denne måten, må gjennom en transformasjon. En slik transformasjon bidrar til å gjøre hver enkelt bruker mer effektiv og til at selskapets data kan utnyttes bedre, sier Laumbert Zouad.

Start reisen for å bygge et moderne, digitalt selskap her

Tydelige fordeler

Modern Workplace kan ses ut fra minst tre forskjellige synsvinkler som ikke utelukker hverandre:

  • Det er en samlet teknisk plattform for en rekke moderne løsninger som er integrert med mer tradisjonelle Microsoft-produkter.
  • Det krever at selskaper arbeider på nye moderne måter, noe som også er nødvendig for å oppnå maksimalt utbytte.
  • Man må tenke gjennom hvordan man skal skape et sikkert teknisk miljø med Modern Workplace. Nye teknologiske løsninger og nye måter å arbeide på medfører nye krav.

Laumbert Zouad beskriver den tekniske transformasjonen som enklere å venne seg til enn den virksomhetsmessige. Sistnevnte innebærer ikke bare at forretningsprosesser forandres, men at mange rett og slett forsvinner.

Microsoft har en unik posisjon. Sammenlignet med de største konkurrentene har man både eldre løsninger og en sterk tilstedeværelse ute i selskapene.

Sammenlignet med eldre måter å arbeide på er det to nøkkelbegreper som beskriver fordelene med Moderne Workplace; automatisering og selvbetjening (både for kunder og for ansatte). Man får altså gjort mer – og til og med helt nye ting – med mindre anstrengelse. I tillegg er de tekniske løsningene lettere tilgjengelige.

Unik posisjon

Hva inneholder Modern Workplace? Her er en kort beskrivelse av de ulike bruksområdene konseptet omfatter:

  • Produktivitetsløsningene i Office 365 med flere tjenester fra Microsoft, for eksempel digitale notater.
  • Håndtering av og tilgang til informasjon om ulike typer innhold og om mennesker. Det kan for eksempel gjøre det enklere å finne kollegaer med spesifikk kompetanse, slik at man kan sette sammen et team raskt eller få hjelp med problemer
  • Løsninger for mobilproduktivitet. Det handler ikke bare om e-post på mobilen, men også om tilgang til Office-funksjonalitet og til mer avanserte Microsoft-løsninger som Sharepoint og Teams. Teams gir løsninger for virtuelle prosjekter og team, møtefunksjoner, for eksempel videokonferanser, i tillegg til en rekke andre samarbeidsfunksjoner.
  • Dataanalyse. Gir blant annet ferdige løsninger for å analysere individuell effektivitet og for å ta tempen på hele avdelinger og selskaper.

Til sammen gir dette gode muligheter til å jobbe effektivt, kreativt og smidig ved hjelp av moderne teknologiske løsninger. På toppen av det hele kommer integrering med de mer tradisjonelle Microsoft-løsningene som brukes i mange selskaper. Og alt kjøres selvsagt i skyen, hvis det er ønskelig.

– Microsoft befinner seg i en unik posisjon. Man var ganske sent ute med skyløsninger, men sammenlignet med de største konkurrentene har man både tradisjonelle løsninger og en sterk tilstedeværelse ute i selskapene, sier Laumbert Zouad.

Sikkerhet i fokus

Så, la oss se nærmere på den antatte elefanten i rommet: sikkerhetsspørsmålet. Hvordan ligger det an med skyløsninger og sikkerhet?

Dette et spørsmål som Innofactors medarbeidere ofte kommer borti. Det skyldes ikke minst IT-sikkerhetsangrepene som har rammet norske selskaper, med Hydro som det mest kjente eksempelet. At Microsoft utnevnte selskapet til årets sikkerhetspartner i Norge i 2019, viser at man også har kunnskapen til å svare.

Laumbert Zouad beskriver det som et todelt spørsmål. På den ene siden har du behovet for mer tradisjonelle sikkerhetsløsninger og løsninger for håndtering av tilgang. På den andre siden har du behovet for å beskytte data som tidligere har vært innelåst i lokale datasentre, men som nå finnes ute i skyen.

Det gjelder altså å løse sikkerhetsspørsmål på nye måter og å løse nye sikkerhetsspørsmål. Et eksempel er hele onboardingprosessen under implementeringer. Ut fra et sikkerhetsperspektiv kan denne være svært utsatt, både for enkeltbrukere og for selskapet generelt. Løsninger finnes, men de må innføres.

Prinsipielt passer en løsning som Modern Workplace best for store selskaper og organisasjoner. Et svært lite selskap med for eksempel fem ansatte kan klare seg bra med et lappeteppe av ulike skytjenester som ikke er integrert med hverandre eller med en teknisk basisplattform. Et finansselskap med 5 000 ansatte fordelt på ti land kommer ikke til å lykkes under slike premisser.

– Skysatsinger igangsettes ofte av de ansatte. Men selv om det er brukerne som er pådrivere for transformasjonen, kreves det vurdering, planlegging og håndtering av budsjetter for å lykkes, sier Laumbert Zouad.

Les mer om hvordan Innofactor kan hjelpe ditt selskap