Skriv ut

Posted in:

For virksomhetens sikkerhet er disruptivt ikke nødvendigvis negativtDen største trusselen for organisasjonen din er å tenke at det ikke finnes noen trussel. Datamengden som organisasjoner behandler og analyserer er enorm, og dette vet cyberkriminelle svært godt. Ved hjelp av ondsinnet programkode og løsepengevirus lykkes de stadig med å skade en rekke forretningsoperasjoner. Cyberkriminelle ser etter enhver mulighet til å finne svakheter i organisasjonens datasikkerhet, i full visshet om at de raskt kan utnytte sårbarheter i systemene og fortsette med det i månedsvis.

Mer eller mindre uskyldig misbruk fra brukere i egen organisasjon utgjør en betydelig trussel. Det er også viktig å ikke tillate at IoT-enheter (Internet of Things – tingenes Internett) kobles til nettverket. Det ville i så fall være å åpne døren for cyberkriminelle.

Selv om det kan virke som en selvsagt ting å gjøre, nøler mange organisasjoner med å iverksette nødvendige tiltak. Dette fordi de ganske enkelt oppfatter det som vanskelig å implementere systemer som ivaretar cybersikkerheten.

For noen organisasjoner ligger problemet at folk mangler kunnskap om truslene, og hvordan de skal analysere og håndtere hendelser. For det andre handler det om vanskene med å implementere en heldekkende plattform for hele organisasjonen.

Kaja Narum

Dette var sannsynligvis tilfellet for bare noen år siden, men tiden er nå inne for å tenke nytt. I dag har vi kommet så mye lengre med intelligente og pålitelige verktøy for sanntidsanalyse, som kan skille ut potensielle trusler fra harmløse aktiviteter og handle raskt for å ivareta organisasjonens sikkerhet. Vi trenger ikke lenger å stole på at maskinene skal hjelpe overarbeidede medarbeidere, nå er det vi som hjelper maskinene med å levere raskere og sikrere resultater.

Et eksempel er hvordan avanserte sikkerhetsinformasjons- og hendelsesstyringssystemer (SIEM) med avanserte analysefunksjoner i dag kan kjenne igjen serier av skadelige hendelser, samt se tydelige signaler midt i støyen. De klarer dermed å finne og nøytralisere trusler før de rekker å skade virksomheten og ryktet ditt. De beste systemene kan raskt implementeres i hele nettverket, inkludert skybaserte ressurser. De oppdager små avvik i miljøet og oppdager angrep uten å være avhengige av noen få høyt kvalifiserte spesialister. De innhenter, sammenstiller og analyserer store mengder hendelser, der en håndfull saker prioriteres, og de identifiserer de viktigste sårbarhetene og risikoene, slik at de sikkerhetsansvarlige kan steppe inn og forebygge skader.

Dagens SIEM-systemer gjør det enkelt å komme i gang, og derfor er det ingen unnskyldning for ikke å handle umiddelbart for å beskytte virksomheten mot de sikkerhetstruslene som følger med digitaliseringen. For dem som ikke gjør det, kommer spørsmålene til å bli tøffe og konsekvensene harde.

Hvis du vil vite mer om hvordan IBM kan hjelpe deg med å sikre dataene til organisasjonen din og beskytte den mot cyberangrep, besøk http://bit.ly/2v3duDM.

Les mer om hvordan IBM kan hjelpe deg med IT-sikkerhet

Kaja Narum
Business Unit Leader Security – Nordics
IBM Security