Advertisement

Jeg møter ofte bedriftsledere på forskjellige stadier av deres reise til AI: Avvisningen «vi trenger ikke det», unngåelsen «dette er ikke det rette tidspunktet», frykten «det kommer til å bli for vanskelig» og til slutt aksepten «vi må gjøre det nå». 

Den første fasen går vanligvis raskt når man innser hvordan AI kan hjelpe dem, deres ansatte og deres kunder. AI er nøkkelen til å låse opp verdien av data på helt nye måter: Ved å forutsi og forme fremtidige resultater, ved å få det beste ut av medarbeidere og øke verdien av deres arbeid, ved å automatisere beslutninger, prosesser og opplevelser på en intelligent måte og ved å gjennomtenke nye forretningsmodeller.

De to andre stadiene av unngåelse og frykt henger direkte sammen med tanken om at implementeringen av AI i virksomheten deres vil være for vanskelig, forstyrrende og kostbar. Faktum er at selv om det er bygd på avanserte løsninger, er AI ganske enkelt forklart informatikk smeltet sammen med faktiske forretningsforhold. 

Å passere gjennom de to andre stadiene av unngåelse og frykt til implementering krever en reseptiv tilnærming – en metodikk – for å lykkes med å høste fordeler fra reisen fremover. Alt begynner og slutter med data.

AI-suksessen starter med et enkelt prinsipp: Det er ikke noe AI uten en IA; Informasjonsarkitektur. Studier viser at de aller fleste virksomheter i dag ser på AI som en strategisk mulighet til å låse opp forretningsverdien som er skjult i dataene sine, mens det samme flertallet ikke forstår hva som kreves for å jobbe med dataene sine. 

For å hjelpe kundene våre med å forstå dette på en bedre måte, har vi satt sammen en skreddersydd tilnærming sammensatt av fem kjerneimperativer som vi kaller «Stigen til AI».

Trinn 1: Modernisere alle datapostene dine i et miljø med flere skyløsninger

Å modernisere dataene betyr ganske enkelt å bygge en informasjonsarkitektur for AI som gir valg og fleksibilitet på tvers av bedriften. Når du moderniserer dataene dine for en verden med AI og flere skyløsninger, vil du oppdage at mindre «montering» er nødvendig for å få mer ut av innvirkningen av AI over hele organisasjonen.

Trinn 2: Samle data for å gjøre det enkelt og tilgjengelig

Etabler et sterkt grunnlag av data, noe som gjør det enkelt og tilgjengelig, uavhengig av hvor disse dataene befinner seg. Siden data som brukes i AI ofte er veldig dynamisk og flytende med stadig ekspanderende kilder, er virtualisering av dataene dine avgjørende.  

Trinn 3: Organisere data for å opprette et godt analysefundament 

Opprett et «business-ready» analysefundament designet for å sikre at dataene dine er klare for AI. Dårlige data lammer AI, så du må integrere, rense, katalogisere og styre hele livssyklusen til AI-dataene dine.

Trinn 4: Analysere – skaler AI med tillit og åpenhet

Når dataene dine er tilgjengelige og AI-klare, er du bedre forberedt på å bruke avanserte analyser og AI-modeller. Analyse og skalering gir forretnings- og planleggingsanalysemuligheter som er nøkkelen for å lykkes med AI. Det gir også mulighetene som trengs for å konstruere, distribuere og administrere AI-modeller innenfor en integrert teknologiportefølje.

Trinn 5: Innlemme – operasjonaliser AI over hele virksomheten

Innlem AI for å bygge tillit og åpenhet i modellanbefalte beslutninger, beslutningsforklarbarhet, gjenkjenning av bias, og beslutningsrevisjoner. Hvis du har vanlige use-caser, opererer de innlemmede AI use-casene med forhåndsbygde applikasjonstjenester, noe som resulterer i raskere oppnåelse av verdi.

AI er allerede en del av mange menneskers hverdag, i søkemotorer, i forslagene du mottar fra ulike strømmetjenester eller shoppingforslagene fra nettbutikken. AI vil endre måten vi jobber og driver forretning på, og har til og med potensial til å forbedre ferdighetene og talentene våre, men også å gjøre ting bedre, raskere og mer effektivt. Dette kan være ting vi gjør på jobb, hjemme eller til og med bidra til å løse globale utfordringer, som vi nå står overfor med covid-19. Hvis du vil lese mer om sistnevnte, kan du besøke blokken til kollegaen min Patrick Couch: https://www.ibm.com/blogs/think/se-sv/2020/04/03/artificiell-intelligens-vs- covid-19/

For å se hvordan andre har klatret opp stigen, kan du følge IBM-klienter gjennom reisen deres til AI i  det nye klientgalleriet vårt 

For å få fart på reisen din til AI med en skreddersydd tilnærming, se på vårt Smart Paper: Unleash data and AI for competitive advantage  – Klargjør dataene dine for AI og flere skyløsninger for å lære hvordan IBMs stige til AI hjelper deg med å modernisere, samle, organisere, analysere og innlemme alle dataene dine. 

Hanne-Marie Gustavsen
County Leader Hybrid Cloud Norway
+47-93886681 (Mobile)
mie.gustavsen@no.ibm.com