Skriv ut

Posted in:

Endring – en trussel eller en mulighet?

I løpet av det siste året har jeg prioritert tid til å lese, reflektere og lære. Noen ganger er det godt for en IT-leder å tre tilbake fra produkt- og tilbudsverdenen, og heller tenke på det store bildet. Så lenge jeg kan huske har alle snakket om endring. At verden endres med stadig større fart, noe som er sant. 72 % av virksomheter sier at de er mottakelige for endring i løpet av de neste tre årene (Harvard Business Review).

Mye oftere enn før kommer trusselen om endring fra nye digitale virksomheter som snur opp-ned på bransjer og yrker med en hastighet – en hastighet som aldri har blitt sett før. De beste eksemplene er velkjente. Verdens største detaljist (Alibaba) har ingen lagerbeholdning, verdens største huslyleverandør (Airbnb) har ingen hoteller, og verdens største videokonferanseselskap (Skype) har ingen infrastruktur for telekommunikasjon. 

Dette fikk meg til å reflektere over hvorfor bedrifter er så sårbare. De skal tross alt skal eie kunderelasjonen, og ha den beste forståelsen for sine kunder. Vel, ikke helt sant. Dessverre er kundedata i de fleste tilfeller brukt ineffektivt og fragmentert, og i mange tilfeller ikke brukt i det hele tatt.

Det er sannsynligvis på tide å bygge en langvarig konkurransemessig fordel med en plan for tilgang, forvaltning, styring, sikring og lagring av alle typer data – på tvers av nye og tradisjonelle systemer – for å drive innsikt og ny viten om bedriftenes kunder, marked og virksomhet. Uten dette eksisterer ikke grunnmuren, datagrunnlaget, for den digitale virksomhet, og man blir et enkelt mål for konkurransen.

For mange av oss som arbeider innen IT burde dette være en selvfølge.

Vår evne til å drive personifiserte og responsive kundeopplevelser vil avgjøre organisasjons fremtid. Vi må være proaktive, samt bruke en iterativ, agil, multidisiplinær og engasjerende metode for å utvikle digitale produkter og forretningsmodeller. Dette vil hjelpe selskaper med å mobilisere innovasjonskraft og tenke annerledes mot målet om å oppnå en tosifret inntektsvekst.

Suksess avhenger av å kunne ta i bruk og utnytte data. En partner med industriell og teknisk ekspertise kan hjelpe deg med:

1. En plan for hvordan dine data kan støtte din forretningsstrategi.
2. En integrert plattform for å gi sikker tilgang til, sikre tillit til, og avdekke innsikt fra alle typer data, uansett hvor de er.
3. Selvstyrende lagring som dynamisk optimaliserer dataplassering og kapasitet, basert på dine behov.

Les mer om å kunne mester de digitale omveltninger

Rune Mejer Rasmussen
Partner & Executive
IBM Global business Services