Skriv ut

Posted in:

Virtual first – vår nye virkelighet

Virtual First, som innebærer at man foretrekker det virtuelle fremfor det fysiske, har akselerert i takt med at den digitale arbeidsplassen har fått stadig større betydning i menneskers hverdag. Det har i sin tur medført økt og utvidet bruk av samarbeidsplattformer, men også økt belastning på IT.

Hjemmearbeidet driver også virtual first

Vår innsiktspartner Radars forskning viser at over 95 prosent av alle IT-organisasjoner har støttet innføringen av hjemmearbeid for IT-personale, men også sin egen linjevirksomhet.1 Selv om samfunnet skulle begynne å vende tilbake til det normale igjen, har undersøkelser vist at medarbeiderne gjerne vil beholde sine hjemmekontorer.2

Er den menneskelige kontakten verdiskapende?

Virtual First har kommet lengst i finans- og forsikringssektoren, som nå på alvor tar sikte på å avskaffe manuelle prosesser i for eksempel kundemøtet og er kommet et stykke på vei når det gjelder interne prosesser knyttet til fjernarbeid og høyere grad av automasjon. Virtual First reiser spørsmål om verdiskapning i den menneskelige kontakten: Er det en verdi? Kan man ta betalt for det? Passer det bedre eller dårligere for ulike kundesegmenter?

For virksomheter som går fullt ut, oppstår det muligheter for tolkning av dataflyten på en helt annen måte enn tidligere når hele kundereisen plutselig er digital. Hvordan skal vi utvikle tjenestene våre fremover? Hvilke mønstre og avvik ser vi når det gjelder cybersikkerhet og bedrageriforsøk?

Stiller nye krav til resilient IT

Økt fjernarbeid og en akselererende digitalisering gjør at kravet til resilient IT har økt markant. Selv om produktiviteten øker og store kostnader reduseres (eller forsvinner) når man blir Virtual First, innebærer det samtidig større satsinger på IT-arbeidsplassen og smarte sikkerhetsløsninger.

For eksempel må servicedesken kunne håndtere enheter og informasjon som i stadig større grad beveger seg i ikke-kontrollerbare miljøer.

Heretter vil organisasjonenes fokus ligge på å bli mer motstandsdyktige fra bunnen av og dermed stå bedre rustet for fremtidige utfordringer. Den distribuerte logistikken som muliggjør hjemmearbeid, må også muliggjøre samme IT-støtte som man ville fått på kontoret.

Cybersikkerheten påvirkes

Selv om fjernarbeid kan bidra med en rekke positive effekter til en organisasjon, kan det også innebære en del risikoer, ikke minst når bransjespesifikke systemer skal integreres med teknologien i hjemmet. Med fjernarbeid på ubeskyttede hjemmenettverk øker også angrepsflatene for inntrengning og risikoen for at bedriftssensitiv informasjon havner i feil hender. Det blir stadig viktigere å sikre digital informasjon og hindre at den havner hos uvedkommende personer eller grupper.

Vi velger lokalt

Som kjøpere vender vi tilbake til lokale aktører. Nasjonale aktører. Nesten alle eksterne faktorer som styrer beslutninger, heller i øyeblikket mot lokalt og pålitelig. Regionale IT-leverandører drar nytte av at de i større grad kan ignorere risikoer som geopolitiske problemer, uforutsigbare nedstengninger og etterlevelsesuro. De siste tre årene har ingen global leverandør nådd topp 5 i Radars nordiske undersøkelse om kundetilfredshet, noe som tyder på at lokalt trumfer globalt.3 Hver organisasjon er unik, men hvis du ikke evner å foreta en grundig gjennomlysning av aktørene på markedet, bør du velge sikkert, det vil si lokalt.

1 IT – Radar Update 2020, s.6
2 Dagens Industri, Efter Coronakrisen: Fler vill jobba hemifrån, (16-06-2020)
3 Radar Rapport Leverandørkvalitet

Denne artikkelen er en del av den lengre rapporten Resillient IT.

Last ned rapport- og evalueringsverktøy:

Få rapport- og evalueringsverktøyet Resilient IT til innboksen din: