Skriv ut

Posted in:

Behovet for sikre wifi‐nett øker

Lokale wifinett blir stadig vanligere når mobilnettene ikke strekker til, og med dette aktualiseres sikkerhetsspørsmålet.

Trenden med å bygge lokale, og noen ganger svært temporære, wifi‐nett blir stadig tydeligere. Ofte er årsaken at de heldekkende mobilnettene ikke håndterer de tusenvis av brukerne som kobler seg på samtidig.

I tillegg har interessen for kommunale wifi-nett økt. Spørsmålet om kommunale investeringer i wifi er kontroversielt, fordi kommunene risikerer å komme i konflikt med kommersielle interesser og bli beskyldt for å gå utover det som er kommunens oppgaver.

John Vestberg, teknisk sjef ved sikkerhetsleverandøren Clavister, ser en økt interesse for lokale wifi‐nett.
John Vestberg, teknisk sjef ved sikkerhetsleverandøren Clavister, ser en økt interesse for lokale wifi‐nett.

‐ Akkurat som kommuner investerer i fiber når det er urealistisk at en kommersiell operatør skulle gjøre det, ser vi at kommunene er svært interesserte i å investere i en infrastruktur for wifi. Men det trenger jo ikke å innebære at kommunen er tjenesteleverandør, sier John Vestberg, teknisk sjef ved sikkerhetsselskapet Clavister.

Lokale nett på arrangementer

Arrangører av idrettsarrangementer har også et behov for å kunne tilby nye tjenester via wifi‐nettene. Og derfor er det opprettet wifi‐nett på arenaene der Svenska Hockeyligan, SHL, spilles.

‐ Når du var på hockey-kamper før og ville koble deg til nettet med mobilen, i likhet med kanskje fem- til titusen andre, kunne det ofte by på problemer. Da er arenaens lokale wifi‐nett løsningen, sier John Vestberg.

Det lokale wifi‐nettet løser ikke bare båndbreddeproblemene, men gir også arenaene mulighet til å tilby tilskuerne forskjellige former for tjenester.

‐ Det kan for eksempel være statistikk når det lages mål, og nye former for bettingtjenester. Da blir sikkerhetsspørsmålet ekstra viktig, sier John Vestberg.

Denne trenden har gitt Clavister et nytt marked for sikkerhetsteknologien sin. Sammen med partneren Bluecom har selskapet for eksempel bygd opp infrastrukturen for SHL.

Store krav til sikkerhet

De lokale wifi‐nettene stiller selvsagt store krav til sikkerheten, og dette var egentlig ikke et prioritert område for Clavister, men heller ikke noe helt uventet.

‐ Vi utarbeidet en løsning på sikkerhetsproblemet i denne typen wifi-nett, og partnerne våre har senere benyttet seg av denne løsningen. En slik situasjon er gunstig for alle berørte, sier John Vestberg.

Senest i ski‐VM i Falun var Clavister sikkerhetsleverandør til det svært så midlertidige wifi‐nettet.

Les mer om sikkre wifi-nett