Skriv ut

Posted in:

Atea og Dell Technologies med nye generasjon lagring med funksjoner som kan nye banebrytende besparelser, samtidig til en gunstig investering

Dell Technologies nye PowerStore-serie til lagring er mindre, raskere og kan lagre mer. I tillegg kan den brukes som en vanlig server i VMware-miljøer. Dell Technologies og Atea slår seg sammen for å gjøre det enklere å investere i maskinvare på det norske markedet. Nå kan dere få siste nytt innen lagring til 0 % rente.

Eyvind Røst jobber med it infrastruktur & partnersamarbeid hos Dell Technologies

Det er en utbredt oppfatning at dagens samfunn, ikke minst næringslivet, er i stadig endring, særlig når det gjelder teknologiske løsninger. Men det finnes én konstant: Det trengs alltid mer, raskere og mer fleksible løsninger for å lagre data. Ved nærmere ettertanke innebærer også det endringer.

Dells løsning for å dekke de økende behovene for datalagring er produktserien PowerStore for fysisk datalagring med rack-enheter. Atea får en sentral rolle med å få ut de nye lagringsløsningene på det norske markedet.

De usikre tidene fører til at bedrifter ikke kan eller tør å investere i ny maskinvare. For å forenkle etablering på det norske markedet tilbyr Dell og Atea derfor 0 % rente på kjøp av Dell PowerStore i en periode. Det er også mulig å utsette betalingen i et halvt år. Det gjør at mange som ikke har sett seg syn med å investere, nå får muligheten.
 – Tilbudet er knyttet til de nye utfordringene vi står overfor i dag. Vi vil stimulere til investering i teknologi i vanskelige tider, sier Eyvind Røst, som jobber med partnersamarbeid hos Dell.

En ny og mer krevende virkelighet

En løsning som PowerStore er godt egnet til bruksområder som omfatter nye typer data, for eksempel maskinlæring og GIS (geografiske informasjonssystemer). Det handler om større datavolumer, om mer bearbeiding i sanntid og ikke minst om ulike typer lagring av og struktur på data. Kort sagt blir de høyere kravene som stilles til de fleste typer databehandling, ekstra åpenbare innen maskinlæring og GIS. Men også andre bruksområder der det er behov for lokal bearbeiding, for eksempel videoovervåking og kassasystemer, krever bedre ytelse, større kapasitet og bredere funksjonalitet av både maskin- og programvare.

Forretningsutvikler Jonas Emilsson i Atea.

Hvor vanlige er disse nye bruksområdene i “virkeligheten”?

– De er i ferd med å bli vanligere, selv om det fortsatt i stor grad handler om å håndtere kjernedata for kundene, sier forretningsutvikler Jonas Emilsson i Atea.

– Dell PowerStore er et lagringssystem som takler dagens krav og arbeidsbelastning samt gir betydelig økt ytelse sammenlignet med eldre løsninger, sier Eyvind Røst, og Jonas Emilsson ser nytteverdien:

– Det er en svært fleksibel og praktisk løsning som fungerer på mange ulike bruksområder. Når det gjelder funksjonalitet, er bredden unik.

Fleksibelt med både fysiske og virtuelle servere

Eksempler på funksjonalitet er mulighetene til å håndtere vanlig fillagring, objektlagring samt fysiske og virtuelle servere. I tillegg kan enheten parallelt fungere som en mindre VMware-basert server i én og samme løsning. Behovet for å kombinere flere ulike datatyper og serverdrift kan riktignok variere hos bedrifter, men ved behov er fleksibiliteten der.

Fleksibiliteten skal primært være et resultat av tre ting:

  • Et administrasjonsgrensesnitt som er fleksibelt i seg selv, men som fremfor alt kan brukes til å administrere ulike typer lagring under én paraply. 
     
  • Automatisering og smart overvåking ved hjelp av en AI-motor. Det forenkler også konsolidering av lagringsløsninger, noe som de fleste bedrifter og organisasjoner i dag legger stor vekt på.
     
  • Det helt nyutviklede operativsystemet skal forenkle administrasjon og migrering ved å være modulært og containerbasert. All håndtering knyttet til dette skal være betydelig mer fleksibel enn før.

Kapasitet og ytelse, da? Det er tross alt lagring det i bunn og grunn handler om.

Eyvind Røst nevner at ytelsen er sju til åtte ganger bedre. Kapasiteten begynner på “et par hundre TB”. Maksimalkapasiteten er per i dag elleve petabyte. I utgangspunktet beskrives den tenkte målgruppen som “øvre mellomklasse” hva angår størrelse på bedrifter og organisasjoner. Altså ikke de aller minste, og ikke de aller største, men de mange som befinner seg mellom ytterpunktene. Det kan imidlertid endre seg med tiden, i takt med at det kommer nye modeller.

Liten størrelse på selve enhetene trekkes også frem som en faktor med tanke på fleksibilitet.

– Løsninger som tidligere krevde tre eller fire fulle rack, kan nå håndteres med én eller to enheter. Det har svært positive effekter i datasenteret når det gjelder energiforbruk og behov for kjøling, sier Eyvind Røst.

Derfor er denne løsningen bedre fra både et miljø- og et ytelsesperspektiv.