Skriv ut

Posted in:

Derfor er tilkoblede låser fremtiden

Når verdens største selskap vender blikket mot låsebransjen, omdefineres markedet.

– Via ASSA ABLOY Shared Technologies tar nå den mekaniske industrien skrittet helt inn i den digitale alderen, sier Lars Elsmark, forskningssjef ved ASSA ABLOY.

I teknologiverdenen går utviklingen i et rasende tempo, og låsebransjen har allerede en god stund vært en stor del av dette.

– På verdens største teknologimesse, Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas, var denne trenden tydelig. Selskapene ser for alvor på identifisering og smarte hjem, sier Lars Elsmark.

Mobil og lås integreres

Han arbeider med nettopp Shared Technologies og ser langt inn i fremtiden når det gjelder teknologiske trender. Sammen med teamet sitt besøker han alle store messer, henter inn rapporter og er stadig på jakt etter nye forskningskontakter.

De ser at bransjen i stadig større grad rettes inn mot tilkobling og nettverk. En lås skal ikke lenger bare kunne åpnes med en nøkkel. I noen tilfeller kan det holde at du nærmer deg låsen med mobiltelefonen i lommen for at den skal gjenkjenne deg.

Fire hete trender

Han ser først og fremst fire trendområder som de kommer til å arbeide mye med fremover.

Identifisering – Identifisering er et område i sterk vekst. Selskapene ser på alt fra ansiktsgjenkjenning til RFID, PIN-koder og muligheten for å kunne sende midlertidige digitale nøkler til for eksempel en håndverker som trenger å komme seg inn når du ikke er hjemme.

– På bedriftsmarkedet har RFID og PIN-koder eksistert lenge, men teknologien forbedres, og man bygger videre på den. Akkurat nå er det imidlertid på forbrukermarkedet at de store gjennombruddene skjer, sier Lars Elsmark.

Lars Elsmark, forskningssjef ved ASSA ABLOY.
Lars Elsmark, forskningssjef ved ASSA ABLOY.

Det smarte hjemmet – På forbrukermarkedet er dette det som er mest i skuddet nå.

– Smarte hjem er en kjempetrend. De store selskapene har bestemt seg for at det er nå dette skal slå igjennom på bred front, og når de planlegger de smarte hjemmene sine, er låsen en like selvsagt del som styringen av belysningen, sier Lars Elsmark.

Dette påvirker i høy grad låsebransjen, som går inn i en digital epoke, der produktene deres skal være tilkoblet og kunne snakke med hjemmeelektronikken – og da ikke bare med mobiltelefoner.

Låsebransjen går inn i en digital epoke og blir tilkoblet med hjemmeelektronikken.

Wearables – Tidligere har trenden gått mot å samle alle funksjoner i mobiltelefonen. Men nå snur det. Nå finner funksjonene veien til aksessoarer. Et tydelig eksempel på denne trenden er smarte klokker.

– På Apples siste event åpnet de for eksempel en lås med en Apple Watch, sier Lars Elsmark.

artikelbild3-assa-abloy
Låsebransjen går inn i en digital epoke og blir tilkoblet med hjemmeelektronikken.

Miljø – Det er ikke bare sensorer og tilkobling som står i rampelyset. Å få ned energiforbruket i bygninger er også noe som det arbeides mye med.

– Vi lager for eksempel porter til gallerier, og der er det en kjempegreie å minimalisere energitapet. For eksempel skal ikke svingdører slippe ut for mye varm luft, sier Lars Elsmark.

Spennende arbeid

De ovennevnte områdene er alle en del av det Lars Elsmark driver med til daglig, og det er dette som kalles Shared Technologies.

– Man kan si at vi driver med forskning og støtter alle gruppeselskaper med teknologi, sier han.

Og når vi vet hvor mye som skjer innen området nå, har han et variert og spennende arbeid å se frem mot.

Les mer om ASSA ABLOYs innovative løsninger